CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỚI OHUI THÁNG 1 NĂM 2021 - 13 tháng 11 năm 2021

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG-Vina xin gửi đến khách hàng Thông báo sản phẩm mới Ohui

50708554  O HUI Ultimate Cover Longwear Foundation Set

Kênh áp dụng: Agent, DS and Other 

Phạm vi áp dụng: Toàn quốc 

Thông tin chị tiết về sản phẩm và giá, Vui lòng xem chi tiết  ở file công bố.